Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Ι: Παιδαγωγικές Διαστάσεις & Θεσμικό Πλαίσιο

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Ι: Παιδαγωγικές Διαστάσεις & Θεσμικό Πλαίσιο

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Ι: Παιδαγωγικές Διαστάσεις & Θεσμικό Πλαίσιο», διάρκειας 160 ωρών.

Περιγραφή Προγράμματος

Οι ταχύτατες αλλαγές σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, ως αίτιο και αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, της ανάπτυξης των τεχνολογιών, της αύξησης της κινητικότητας των εργαζομένων και της διεύρυνσης του ανταγωνισμού σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη συνεχούς επαναπροσδιορισμού και ανανέωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων. Στα νέα αυτά κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα, στα οποία οι παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης και οι γνώσεις που αποκτά κανείς σε νεαρή ηλικία αποδεικνύονται ανεπαρκείς, η εκπαίδευση ενηλίκων γίνεται μονόδρομος. Αυτή υπόσχεται προσαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων στις σύγχρονες εξελίξεις μιας πολυπληθέσταστης ομάδας ατόμων –των ενηλίκων- των οποίων η εκπαίδευση χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση.

Σκοπός

Το παρόν πρόγραμμα επιδιώκει να διερευνήσει την εκπαίδευση ενηλίκων από θεωρητική άποψη δίνοντας έμφαση στο εννοιολογικό της περιεχόμενο, στους στόχους και τους σκοπούς που εξυπηρετεί, στις παιδαγωγικές αρχές που πρέπει να τη διέπουν και στην ανάγκη ανάπτυξης ενός θεσμικού πλαισίου διεξαγωγής της μέσα στο οποίο ιδιαίτερη σημασία έχει η πιστοποίησή της ώστε να αποτελεί αναγνωρίσιμο προσόν των ενηλίκων.

Γίνεται μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τους στόχους της εκπαίδευσης ενηλίκων και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στη συνέχεια αναλύονται οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές με έμφαση στην ανάγκη επανεξέτασης των θεωριών μάθησης υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι και των εμποδίων που συναντούν στη μαθησιακή τους πορεία. Διερευνάται ο ρόλος της ομάδας στην εκπαιδευτική πορεία της εκπαίδευσης ενηλίκων δίνοντας έμφαση στη δυναμική της καθώς και στο ρόλο της στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

Τέλος, πραγματεύεται το ζήτημα της αναγνώρισης και πιστοποίησης της εκπαίδευσης ενηλίκων, με έμφαση τα βασικά πλεονεκτήματα και οφέλη που προσφέρει η πιστοποίηση και αναγνώριση των προσόντων των εργαζομένων, με ειδική αναφορά στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων και στο κανονιστικό πλαίσιο για την πιστοποίηση προσόντων στο πεδίο της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης.

Διδακτικές Ενότητες

 1. Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων (40 Ώρες Επιμόρφωσης)
 2. Παιδαγωγικές αρχές & θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων (40 Ώρες Επιμόρφωσης)
 3. Η ομάδα στην εκπαίδευση ενηλίκων (40 Ώρες Επιμόρφωσης)
 4. Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων – αναγνώριση και πιστοποίηση στην εκπαίδευση ενηλίκων (40 Ώρες Επιμόρφωσης)

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου (Διαπολιτισμική Εκπαίδευση)

  Προσωπικά Στοιχεία

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Εκπαίδευση

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Ασύγχρονης Εκπαίδευσης (e–Learning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Κόστος Προγράμματος: 200€

Διάρκεια: 160 διδακτικές ώρες

Τελική Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών: 07/10/2019

Έναρξη: 14/10/2019

Πρότυπο Πιστοποιητικού

panepistimio-aigaiou
X