Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΙΙ: Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προγραμμάτων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΙΙ Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προγραμμάτων

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΙΙ: Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προγραμμάτων , διάρκειας 240 ωρών.

Περιγραφή Προγράμματος

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι στο πεδίο των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης το οποίο διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών. Το πλαίσιο αυτό, παρά τη μεγάλη ανομοιογένεια ως προς τους φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης, το θεματικό περιεχόμενο των προγραμμάτων και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, περιλαμβάνει συγκεκριμένες κοινές βασικές αρχές και προδιαγραφές η τήρηση των οποίων βοηθά στη λειτουργικότητα των προγραμμάτων και αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα της ποιότητάς τους. Το παρόν πρόγραμμα αναλύει αυτές τις βασικές αρχές σχεδιασμού υλοποίησης και αξιολόγησης με έμφαση στην αναγκαιότητα να λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα στάδια διεξαγωγής των προγραμμάτων με τις κατάλληλες προσαρμογές που επιβάλλουν οι εκάστοτε ανάγκες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επί μέρους ομάδες ενήλικων εκπαιδευομένων.

Το πρόγραμμα δομείται σε 6 διδακτικές ενότητες στις οποίες αναλύονται θέματα προγραμματισμού, διατύπωσης στόχων και σκοπών και ανάπτυξης αντίστοιχων εκπαιδευτικών σεναρίων, παρουσιάζονται εκπαιδευτικές τεχνικές, μεθόδοι και προσεγγίσεις που από τη θεωρία και την έρευνα κρίνονται κατάλληλες για τέτοιου είδους προγράμματα. Συγκεκριμένα αναλύονται οι μέθοδοι της εκπαίδευσης ενηλίκων που καθιστούν αποτελεσματική τη μαθησιακή διαδικασία. Έμφαση δίνεται στη μέθοδο project, στη μικροδιδασκαλία καθώς και στο ρόλο και τις δυνατότητες που προσφέρει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα αναλύονται και οι αλλαγές στο ρόλο των εκπαιδευτών/τριών και των εκπαιδευομένων.

Τέλος, γίνεται αναφορά στην αξιολόγηση στην εκπαίδευση και παρουσιάζονται τεχνικές, μέσα και μέθοδοι αξιολόγησης με ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο και στη σημασία της αυτοαξιολόγησης από την πλευρά τόσο των εκπαιδευομένων όσο και του/της εκπαιδευτή/τριας.

Διδακτικές Ενότητες

 1. Εκπαιδευτικές τεχνικές και μέθοδοι στην εκπαίδευση ενηλίκων (40 Ώρες)
 2. Προγραμματισμός διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων (40 Ώρες)
 3. Η μέθοδος project στην εκπαίδευση ενηλίκων (40 Ώρες)
 4. Η μικροδιδασκαλία ως μέθοδος εκπαίδευσης ενηλίκων (40 Ώρες)
 5. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων (40 Ώρες)
 6. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων (40 Ώρες)

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου (Διαπολιτισμική Εκπαίδευση)

  Προσωπικά Στοιχεία

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Εκπαίδευση

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Ασύγχρονης Εκπαίδευσης (e–Learning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Κόστος Προγράμματος: 280€

Διάρκεια: 160 διδακτικές ώρες

Τελική Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών: 07/10/2019

Έναρξη: 06/01/2020

Πρότυπο Πιστοποιητικού

panepistimio-aigaiou
X