Έλεγχος δαπανών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τον εξωτερικό ελεγκτή

Το πρόγραμμα απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε όλα τα στελέχη των ΟΤΑ που ασχολούνται με διαγωνιστικές διαδικασίες σε όλα τα στάδια ανάθεσης και από όλες τις υπηρεσίες που έχουν την αρμοδιότητα διενέργειας διαγωνισμών και ελέγχου των διαγωνιστικών διαδικασιών:
  • Εισηγητές μελετών,
  • Στελέχη Οικονομικών Τμημάτων,
  • Στελέχη Τμήματος Προμηθειών κ.λ.π.
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αποκτήσει επιπλέον γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο,
 • Σε αποφοίτους σχολών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. κάθε κατεύθυνσης οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν σε ειδικές θέσεις στους ΟΤΑ (π.χ. Γενικοί Γραμματείς, Ειδικοί Σύμβουλοι ή Ειδικοί Συνεργάτες) αλλά και ως στελέχη σε κάθε μορφής προγράμματα και δράσεις επιχορηγούμενα είτε από το ΕΣΠΑ είτε από κρατικούς πόρους και πρέπει εκτός της εξειδίκευσής τους να γνωρίζουν ενδελεχώς τις διαδικασίες  δημοσιονομικής διαχείρισης και νομιμότητας  των οικονομικών τους.
Η παρακολούθηση του προγράμματος αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την κατάληψη θέσης στις προαναφερόμενες ειδικότητες  διότι προσφέρει την απαραίτητη και αναγκαία τεχνογνωσία για την διευθέτηση δημοσιονομικών πράξεων και καθιστά τους συμμετέχοντες επαγγελματικά και επιστημονικά ικανούς να αναλάβουν άμεσα τα καθήκοντά τους. Επιπλέον η κατοχή της πιστοποίησης ενισχύει τις πιθανότητες επιλογής καθώς αποτελεί ένα πρόσθετο συνεκτιμώμενο προσόν κατά την διαδικασία επιλογής τους.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να γίνουν κατανοητά όλα τα στάδια και οι διαδικασίες του κατασταλτικού ελέγχου δαπανών με τη χρήση παραδειγμάτων. Θα αναλυθούν οι κανονισμοί και οι νομοθεσίες που πρέπει να ακολουθούν όλοι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Τέλος, θα γίνει αναφορά στον καταλογισμό ευθυνών αλλά και στη άσκηση ένδικων μέσων για διευθέτηση παρατυπιών κατά τον έλεγχο.

Στόχοι προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Να κατανοήσει όλα τα στάδια του κατασταλτικού ελέγχου.
 2. Να κατανοήσει τους κανονισμούς αλλά και όλες τις διαδικασίες γύρω από τον έλεγχο δαπανών.
 3. Να κατανοήσει το πλαίσιο χρήσης ένδικων μέσων.

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

 1. Νομιμότητα – Κανονικότητα Δαπανών – Ο ρόλος της λειτουργίας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου εντός  των ΟΤΑ
 2. Η έννοια της κατάτμισης κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016
 3. Ενστάσεις –προδικαστικές προσφυγές που οδηγούν σε σφάλματα νομιμότητας και κανονικότητας
 4. Σύγχρονη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για μη νόμιμες δαπάνες – Επικαιροποίηση
 5. Προσυμβατικός Έλεγχος – Νέες διατάξεις
 6. Κατασταλτικός Έλεγχος – Παρουσίαση όλων των μορφών ελέγχου σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για το ΕΣΛΥΝ
 7. Καταλογισμοί
 8. Ένδικα Μέσα κατά καταλογιστικών πράξεων – προστασία υπολόγων

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου (Έλεγχος δαπανών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τον εξωτερικό ελεγκτή)

  Προσωπικά Στοιχεία

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Εκπαίδευση

 • Ξένες Γλώσσες

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e – Learning) και βάσει των Αρχών της δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Τρόπος αξιολόγησης: 

Για κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μελετήσει το σύνολο του αναρτημένου υλικού και να επιλύσει το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του κύκλου σπουδών στον οποίο έχει εγγραφεί. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης και τη χορήγηση της βεβαίωσης  Επιμόρφωσης, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να λάβει σε όλα τα κουίζ βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.

Διάρκεια: 200 διδακτικές ώρες

Εισηγητής: Γκιουλετζή Κωνσταντία: Οικονομολόγος

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης

Κόστος: 320€
(Ειδική τιμή για ομαδικές εγγραφές, ανέργους, φοιτητές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου Αιγαίου)

Εκπτωτική πολιτική

Άμεση έναρξη Γ’ κύκλου.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Έλεγχος-δαπανών-των-ΟΤΑ

Πρότυπο Πιστοποιητικού

X