Ενσυνειδητότητα/ Mindfulness: Ανάπτυξη και διαχείριση δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ενσυνειδητότητα/ Mindfulness: Ανάπτυξη και διαχείριση δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης», διάρκειας 320 ωρών και διάρκεια μέχρι 28/05/2023, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στόχοι προγράμματος

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων στην έννοια της ενσυνειδητότητας (mindfulness) και πώς μπορούν να αξιοποιήσουν την πρακτική της για την προαγωγή της συναισθηματικής νοημοσύνης των ίδιων και των παιδιών τους. Η πρακτική της ενσυνειδητότητας βοηθάει το άτομο να στρέψει την προσοχή του στην αναπνοή, στον εαυτό του, να παρατηρεί τις σκέψεις και τα συναισθήματα του με αποδοχή και καλοσύνη για ό,τι συμβαίνει. Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι η πρακτική της ενσυνειδητότητας έχει βοηθήσει ενήλικες και παιδιά στην αυτορρύθμιση, στην προσοχή, στη μνήμη, στη συγκέντρωση και στη μείωση του άγχους.

Η επιμόρφωση περιλαμβάνει θεωρητικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες ενότητες για τη θεωρία και τα οφέλη της ενσυνειδητότητας και της συναισθηματικής νοημοσύνης καθώς και βιωματικές πρακτικές για τη διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων και την καλλιέργεια των θετικών συναισθημάτων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Γονείς
 • Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
 • Άτομα που θέλουν να ενισχύσουν την συναισθηματική τους νοημοσύνη
 • Άτομα που θέλουν να βελτιώσουν την ψυχική τους υγεία
 • Εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • Εφαρμόζει τεχνικές ενσυνειδητότητας για την προσωπική του/της ανάπτυξη
 • Εφαρμόζει τεχνικές ενσυνειδητότητας στο επαγγελματικό του/της περιβάλλον
 • Υλοποιεί πρόγραμμα ενίσχυσης της συναισθηματικής νοημοσύνης, μέσω της ενσυνειδητότητας σε παιδιά
 • Χρησιμοποιεί τεχνικές ενσυνειδητότητας στην καθημερινότητα του
 • Αναγνωρίζει τα οφέλη των τεχνικών ενσυνειδητότητας

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

 1. Βασικοί άξονες
 2. Η Θεωρία της ενσυνειδητότητας
 3. Νοημοσύνη
 4. Συναισθηματική νοημοσύνη
 5. Διαχείριση βασικών αρνητικών συναισθημάτων για συναισθηματική ισορροπία μέσα από την ενσυνειδητότητα
 6. Καλλιέργεια βασικών θετικών συναισθημάτων για συναισθηματική ισορροπία
 7. Η ενσυνειδητότητα στα παιδιά
 8. Η ενσυνειδητότητα στο σχολικό περιβάλλον

Το Πιστοποιητικό

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ενσυνειδητότητα/ Mindfulness)

  Προσωπικά Στοιχεία

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Εκπαίδευση

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 320 διδακτικές ώρες

Έναρξη: 17/10/2022

Δίδακτρα: 260€

Τα χρήματα καταβάλλονται σε δόσεις.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Πρότυπο Πιστοποιητικού

panepistimio-aigaiou
X