Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα  «Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων», διάρκειας 240 ωρών.

Περιγραφή Προγράμματος

Οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις λειτουργούν σήμερα σε συνθήκες έντονου και κυρίως διεθνοποιημένου ανταγωνισμού. Αυτό απαιτεί την υιοθέτηση μεθόδων και πρακτικών οργάνωσης και διοίκησής τους, που σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στα συμβατικά προγράμματα σπουδών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεν παρέχονται με τη μορφή της συγκροτημένης επιστημονικής γνώσης και πρακτικής εμπειρίας στους πτυχιούχους. Παράλληλα, μεγάλος αριθμός στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων που δεν είναι κάτοχοι ανάλογου πτυχίου διαθέτει περιορισμένη εκπαίδευση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να οδηγούνται συχνά σε επιχειρηματικούς αυτοσχεδιασμούς και ερασιτεχνισμούς, με αμφίβολα αποτελέσματα. Η συνειδητοποίηση αυτών των ελλείψεων έχει δημιουργήσει έντονη την ανάγκη και συνακόλουθα τη ζήτηση για κατάρτιση – επιμόρφωση, που συχνά όμως δεν μπορεί να ικανοποιηθεί εξαιτίας της έντονης περιφερειακής διασποράς των τουριστικών επιχειρήσεων και των επαγγελματικών υποχρεώσεων των ενδιαφερομένων.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει αυτή την ανάγκη μέσα από την παροχή σύγχρονης και ποιοτικής  δια βίου εκπαίδευσης, μέσω e-learning, στην Οργάνωση και Διοίκηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται αφενός σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου σε στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών με στόχο να δημιουργήσει «μικτά τμήματα» με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους συμμετέχοντες. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ενσωματώνει και να δίνει έμφαση τόσο στην παροχή επιστημονικής γνώσης όσο και σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης. Το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης δομήθηκε με τρόπο ώστε να λαμβάνει υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων (εισροές) και αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας (διαδικασίες) να παρέχει σφαιρική επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία-κατάρτιση (εκροές) στους συμμετέχοντες, άμεσα αξιοποιήσιμη στην τουριστική παραγωγική διαδικασία. Φιλοδοξία του προγράμματος είναι η λειτουργική σύνδεση της θεωρητικής – επιστημονικής γνώσης με την πράξη, με τρόπο και σε βαθμό που οι συμμετέχοντες θα ωφεληθούν με γνώσεις και δεξιότητες άμεσα εφαρμόσιμες στην αγορά εργασίας

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

 • να  γνωρίζει τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις που χαρακτηρίζουν το τουριστικό φαινόμενο και επηρεάζουν το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • να γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων φιλοξενίας, των επιχειρήσεων μεταφοράς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διανομή του τουριστικού προϊόντος και τις  δυσκολίες – ιδιαιτερότητες που προκαλούν αυτά τα χαρακτηριστικά στην οργάνωση και διοίκησή τους.
 • να γνωρίζει τι ακριβώς είναι η στρατηγική διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και να κατανοεί τη σημασία της στο σύγχρονο τουριστικό περιβάλλον.
 • να γνωρίζει τι ακριβώς είναι η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και να κατανοεί πως αυτή εξειδικεύεται – ασκείται από τις τουριστικές επιχειρήσεις, με βάση την εθνική και διεθνή εμπειρία.
 • να γνωρίζει το περιεχόμενο του τουριστικού μάρκετινγκ και τις κύριες λειτουργίες αυτού και να μπορεί να αναγνωρίζει τα κυριότερα κανάλια διανομής του τουριστικού προϊόντος.
 • να κατανοήσει το ρόλο, τη σημασία και τις δυνατότητες που έχουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στις σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις και τους τρόπους με τους οποίους οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να εξελιχθούν και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τους, αξιοποιώντας κατάλληλα τα διαθέσιμα εργαλεία.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου (Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων)

  Προσωπικά Στοιχεία

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Εκπαίδευση

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Ασύγχρονης Εκπαίδευσης (e–Learning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Έναρξη προγράμματος: Θα ανακοινωθεί σύντομα.

Κόστος Προγράμματος: 400 ευρώ

Διάρκεια: 240 διδακτικές ώρες

Το Πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Πρότυπο Πιστοποιητικού

panepistimio-aigaiou
X