Ψυχική υγεία και bullying: παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ψυχική υγεία και bulling: παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης», διάρκειας 200 ωρών και διάρκεια μέχρι 16/05/2021, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η ανάλυση του φαινομένου του εκφοβισμού και η εκμάθηση τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισης του. Πιο συγκεκριμένα οι επιμορφούμενοι θα εμβαθύνουν στις έννοιες του θυμού και της επιθετικότητας, που είναι οι κρίσιμοι παράγοντες για την εκδήλωση του φαινομένου του εκφοβισμού. Θα διερευνήσουν τις μορφές του εκφοβισμού και τις διαφορές που έχουν ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. Θα έρθουν σε επαφή με διάφορα προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου καθώς και με εναλλακτικές μορφές πρόληψης και αντιμετώπισης προωθώντας ταυτόχρονα την ψυχική υγεία των μαθητών.  Επίσης, θα αναπτύξουν αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας με τους μαθητές και τους γονείς.

Στόχοι προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να αξιοποιήσουν τις τεχνικές και τις δεξιότητες αυτές στο σχολικό ή στο προπονητικό τους περιβάλλον.

Το πρόγραμμα απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Γονείς
 • Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
 • Προπονητές ομάδων

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι επιμορφούμενοι και οι επιμορφούμενες  θα είναι σε θέση:

 • Προσδιορίζει τι είναι ψυχική υγεία, και γιατί διαταράσσεται, τι είναι θυμός, τι είναι επιθετικότητα και τι είναι εκφοβισμός
 • Προσδιορίζει τους αιτιολογικούς παράγοντες του θυμού, της επιθετικότητας και του εκφοβισμού
 • Αναγνωρίζει περιστατικά εκφοβισμού
 • Εφαρμόζει τεχνικές και δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας με γονείς και μαθητές
 • Υλοποιεί πρόγραμμα πρόληψης του φαινομένου του εκφοβισμού

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

 1. Η έννοια του θυμού & της επιθετικότητας
 2. Η ταυτότητα του εκφοβισμού
 3. Πρόληψη εκφοβισμού
 4. Αντιμετώπιση του φαινομένου του εκφοβισμού
 5. Επικοινωνία

Το Πιστοποιητικό

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ψυχική υγεία και bulling: παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης)

  Προσωπικά Στοιχεία

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Εκπαίδευση

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 200 διδακτικές ώρες

Έναρξη: Έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές.

Δίδακτρα: 300€

Τα χρήματα καταβάλλονται σε δόσεις.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Πρότυπο Πιστοποιητικού

panepistimio-aigaiou
X