Τουρκική Γλώσσα για αρχάριους

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Τουρκική Γλώσσα για αρχάριους/ες», διάρκειας 160 ωρών  και διάρκεια μέχρι 26/07/2020.

Στόχοι προγράμματος

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να παρουσιάσει τις βασικές δομές της Τουρκικής Γλώσσας και να προσφέρει στους/στις επιμορφούμενους/ες τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν βασικές επικοινωνιακές ανάγκες.

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

 1. Γνωριμία με την Τουρκική Γλώσσα_ Türk dili ile ilk tanışma Η πρώτη διδακτική ενότητα αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή στην Τουρκική Γλώσσα και το γραφικό της σύστημα. Στο πλαίσιο της ενότητας παρουσιάζονται οι τρόποι σύστασης, χαιρετισμού/αποχαιρετισμού/ευχών, η περιγραφή του τόπου καταγωγής ενός ατόμου, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο σχηματίζονται τα διάφορα είδη ερωτήσεων της Τουρκικής.
 2. Καθημερινότητα_ Günlük hayat Η δεύτερη διδακτική ενότητα αποσκοπεί στο να κατακτήσει ο/η επιμορφούμενος/η τις δομές και το λεξιλόγιο που απαιτείται για να μπορεί να εξυπηρετεί απλές καθημερινές του/της ανάγκες. Ειδικότερα, να μπορεί να περιγράφει την ώρα, να κάνει μία συναλλαγή σε ένα κατάστημα, να παραγγείλει σε ένα εστιατόριο, να μιλήσει για τη ρουτίνα και το σπίτι του/της.
 3. Το κοντινό μας περιβάλλον_ Yakın çevremiz Η τρίτη διδακτική ενότητα αποσκοπεί στο να μπορεί ο/η επιμορφούμενος/η με απλές δομές να περιγράψει στα τουρκικά τον καιρό, την οικογένειά του/της, να δώσει οδηγίες για το πως θα μετακινηθεί κάποιος/α κάπου και να αναζητήσει κατοικία.
 4. Μια φορά και έναν καιρό_ Bir varmış bir yokmuş Η τέταρτη διδακτική ενότητα αποσκοπεί στο να μπορεί ο/η επιμορφούμενος/η με απλές μορφοσυντακτικές δομές να περιγράφει παρελθοντικά γεγονότα της ζωής του/της και να μεταφέρει λόγια τρίτων προσώπων.

Το Πιστοποιητικό

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου

  Προσωπικά Στοιχεία

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Ειδικότητα

 • Σεμινάρια

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Το σεμινάριο Τουρκική Γλώσσα για αρχάριους υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Ασύγχρονης Εκπαίδευσης (e–Learning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Διάρκεια: 160 διδακτικές ώρες

Έναρξη: Αναμένεται.

Δίδακτρα: 350€

Κατηγορίες εκπτώσεων:

 1. Εφάπαξ καταβολή, Άνεργοι, Φοιτητές: 300€
 2. Ομαδική εγγραφή (3 άτομα και άνω): 290€

Τα χρήματα καταβάλλονται σε δόσεις.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

X