Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Κάθε οργανισμός που διαχειρίζεται και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με το Νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 2016/679, διαφορετικά τα πρόστιμα για τη μη συμμόρφωση είναι ιδιαίτερα αυστηρά.

Ο κανονισμός είναι σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.

Σκοπός Σεμιναρίου

Σύμφωνα με την Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων: «Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του GDPR και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός) και δεν φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό».

Απευθύνεται σε

Δικηγόρους, Στελέχη IT, Συμβούλους επιχειρήσεων, Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που πρόκειται να αναλάβουν καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – DPO

Εισηγητές

 • Ιγγλεζάκης Ιωάννης:
  Αναπληρωτής καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ
 • Καραπιπέρης Δημήτριος:
  Διδάκτωρ Πληροφορικής
 • Αμαραντίδου Πηνελόπη:
  Ειδική σε θέματα Τηλεπικοινωνιών και Κυβερνο-ασφάλειας (Κάτοχος Master)
 • Αποστολίδης Γεώργιος:
  Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, Πιστοποιημένος DPO από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, Υπεύθυνος σε θέματα Physical Security σε σχέση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού

Θεματικές Ενότητες

 • Ημέρα 1η:
  Εισαγωγή στον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( GDPR ) 2016/679
 • Ημέρα 2η:
  Φυσική ασφάλεια
 • Ημέρα 3η:
  Νομικά θέματα
 • Ημέρα 4η:
  Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και IT διαδικασίες – θέματα.
 • Ημέρα 5η:
  Παροχή πληροφοριών – Πότε πρέπει να παρέχεται – πώς  παρέχεται και ποιες είναι οι εξαιρέσεις
 • Ημέρα 6η:
  Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 36 ώρες

Έναρξη Σεμιναρίου: Αναμένεται.

Παρακολούθηση: Παρακολούθηση μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

Κόστος: 900 €
Για το τρέχον τμήμα το κόστος είναι στα 650€.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες, εφόσον επιθυμούν,
θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης προς απόκτηση πιστοποιητικού από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με τις διαδικασίες του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.

Φόρμα εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα DPO

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 
X