Σεμινάρια Δημοσίου & ΟΤΑ

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για φορείς του Δημοσίου καθώς και για την τοπική αυτοδιοίκηση!

X