Σεμινάρια ΕΦΕΤ

Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Επιπέδου 1 (ΕΦΕΤ)

Έλα στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης και πιστοποιήσου άμεσα στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων!Σκοπός | Που απευθύνεται | Θεματικές Ενότητες | ΕπικοινωνίαΜε απαίτηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 852/2004 και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β’/17-08-2007...
X