Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή μοριοδότηση

Στόχοι προγράμματος

Οι επιμορφούμενοι, ολοκληρώνοντας επιτυχώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα, αναμένεται:

Α) Σε επίπεδο γνώσεων

 • Η κατανόηση βασικών εννοιών περί διοίκησης και ηγεσίας.
 • Η κατανόηση των χαρακτηριστικών, προσδοκιών και αναγκών των εκπαιδευτικών ως εργαζομένων και του ρόλου του διευθυντή/ηγέτη.
 • Η απόκτηση γνώσεων στα διάφορα μοντέλα διοίκησης.

Β) Σε επίπεδο δεξιοτήτων και ικανοτήτων

 • Η διαμόρφωση αντιληπτικής ικανότητας της ιδιαιτερότητας της εκπαίδευσης και του τρόπου άσκησης διοίκησής της.
 • Ικανότητα προγραμματισμού, σχεδιασμού και εφαρμογής πλάνου ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.
 • Η απόκτηση δεξιοτήτων στην υιοθέτηση αποτελεσματικών μοντέλων εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Γ) Σε επίπεδο στάσεων

 • Η απόκτηση κουλτούρας (των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης) αυτό-βελτίωσης μέσω της παρακολούθησης των εξελίξεων του ευαίσθητου χώρου της εκπαίδευσης, μέσω της συνεργασίας και δημιουργίας κοινοτήτων μάθησης (ψηφιακών και συμβατικών).
 • Η θεμελίωση της αντίληψης περί αναγκαιότητας «χτισίματος» ηγετών και όχι διαχειριστών της σχολικής μονάδας.

Λόγοι Παρακολούθησης

 • Κατοχυρώνω υψηλή μοριοδότηση στις προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ένταξή μου στα μητρώα «εκπαιδευτών» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ) και ΚΔΒΜ των δήμων για την απασχόλησή μου ως επιμορφωτής.
 • Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση στις προσκλήσεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την πρόσλήψή μου ως εκπαιδευτής στις Δομές Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΣΕΚ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ).
 • Εξασφαλίζω καθοριστικό συγκριτικό πλεονέκτημα στις επιλογές Στελεχών Εκπαίδευσης.
 • Θα εξοικειωθώ με το συναρπαστικό κόσμο της Επικοινωνίας και θα βελτιώσω μέσω αυτής την αυτογνωσία και τις σχέσεις μου με τους άλλους.
 • Θα κατανοήσω το πλαίσιο του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και δη του σχολικού.
 • Θα γνωρίσω τα εργαλεία και μοντέλα επίλυσης διαφορών και το μοντέλο διαπραγμάτευσης “win-win”.
 • Θα εφαρμόζω  τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων και κυρίως αντιμετώπισης  κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και κατά την εξέλιξή τους.
 • Θα γνωρίσω τα διάφορα μοντέλα διοίκησης και θα αποκτήσω τις δεξιότητες  εφαρμογής και υλοποίησής τους στο εργασιακό μου περιβάλλον.
 • Θα κατανοήσω τη διαφορά ηγέτη και manager.
 • Θα είμαι ικανός να υλοποιώ πολιτικές ενίσχυσης της εξωστρέφειας του οργανισμού μου.
 • Θα συμπληρώσω το βιογραφικό μου με ουσιαστική, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη κατάρτιση.
 • Θα βελτιωθώ επαγγελματικά και προσωπικά.

Σκοπός του προγράμματος

Η εμβάθυνση σε θέματα προγραμματισμού, σχεδιασμού και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, μεθόδων και εργαλείων ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων (επαγγελματικής εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης του προσωπικού τους), οικονομικής διαχείρισης – αξιοποίησης χρηματοδοτικών ευκαιριών και  ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται

σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση όπως σε:

 • Εκπαιδευτικούς
 • Σχολικούς Συμβούλους & Υποψήφιους Σχολικούς Συμβούλους
 • Διευθυντές και υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
 • Άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στο χώρο της εκπαίδευσης
 • Οικονομολόγους και αποφοίτους διοίκησης επιχειρήσεων που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας
 • Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως εκπαιδευτές σε Δομές Δια Βίου Μάθησης (Δ. ΣΕΚ, ΣΔΕ, Δ.ΙΕΚ, Σχολές Γονέων, ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, ΚΔΒΜ των Δήμων, δεδομένης της υψηλής μοριοδότης του προγράμματος στις σχετικές προσκλήσεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ)
 • Φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών
 • Οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική του εξέλιξη.

Δομή του προγράμματος

 • Ενότητα 1: Διοίκηση της εκπαίδευσης / Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
 • Ενότητα 2: Προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων
 • Ενότητα 3: Εκπαιδευτική ηγεσία
 • Ενότητα 4: Οργάνωση και οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων
 • Ενότητα 5: Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικού
 • Ενότητα 6: Διαχείριση της Αλλαγής (Οργανωσιακή και Οργανωτική Κουλτούρα)
 • Ενότητα 7: Εκπαιδευτική αξιολόγηση και Αναλυτικά Προγράμματα
 • Ενότητα 8: Διαχείριση της διαφορετικότητας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Ενότητα 9: Διαχείριση συγκρούσεων και αντιμετώπιση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον
 • Ενότητα 10: Σχολική Τεχνογνωσία
 • Ενότητα 11: Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση (in-service training)
 • Ενότητα 12: Ενίσχυση της εξωστρέφειας της εκπαιδευτικής μονάδας

Παρέχεται

Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήρες HANDBOOK για κάθε ενότητά του: e–books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα, εργασίες-δραστηριότητες και πλήρη βιβλιογραφία- δικτυογραφία). Επιπλέον, διαδραστική πλατφόρμα ασύγχρονης μάθησης (classroom) και συνεχή ανατροφοδότηση μέσω forum αυτής.

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 400 διδακτικές ώρες (3 μήνες)

Παρακολούθηση: Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω τηλεκατάρτισης (e-learning)

Κόστος: 300 €
270 €* για ομαδικές εγγραφες, ανέργους και φοιτητές
Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται:

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ EUROPASS (ECVET)
 3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Transcript of Records)

*Οι εκπτώσεις δεν συναθροίζονται και αυτό αφορά σε όλα τα πακέτα των προσφορών.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση

 • Όροι χρήσης

 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 
X