Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ
Μέγιστη μοριοδότηση για ΔΙΕΚ & ΣΔΕΚ

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εργαστούν αποτελεσματικότερα ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων. Παράλληλα, ειδικός στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία των συμμετεχόντων  για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων όλων των γνωστικών αντικειμένων που θέλουν να επιμορφωθούν στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειμένου να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια  και να διδάσκουν το γνωστικό τους αντικείμενο σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης.
 • πιστοποιημένους και ενταγμένους στο μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι με την παρακολούθησή του  θα έχουν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στις σύγχρονες εξελίξεις και πρακτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • στελέχη δομών Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.ά.).
 • φοιτητές, φοιτήτριες και πτυχιούχους σχολών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.

Τι μου παρέχει το πρόγραμμα

 • Εγχειρίδιο μελέτης και σημειώσεις των διδασκόντων.
 • Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου διάρκειας 200 ωρών – Μέγιστη μοριοδότηση για ΔΙΕΚ & ΣΔΕΚ.

Εισηγητές

 • Γιαννακοπούλου Ελένη: Καθηγήτρια-Σύμβουλος / Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Πιστοποιημένη Εξετάστρια ΕΟΠΠΕΠ.
 • Ζαρίφης Γεώργιος: Επίκουρος Καθηγητής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ΑΠΘ.
 • Μάγος Κων/νος: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνεργάτης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 • Παπαβασιλείου Ιωάννα: Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 • Μανάβη Χαρίκλεια: Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ, Πιστοποιημένη Εξετάστρια ΕΟΠΠΕΠ.
 • Αλεξογιάννης Ιωάννης: Φιλόλογος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΠΕΠ με MA στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 • Κοτζαγιώτου Αποστολία: Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Πιστοποιημένη από τον ΕΟΠΠΕΠ με ΜΑ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Σχετικά με τους Εισηγητές

Γιαννακοπούλου Ελένη:  Είναι Καθηγήτρια – Σύμβουλος και μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχει αποφοιτήσει από το Μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, στη διεξαγωγή και στην ανάλυση στοιχείων εκπαιδευτικών και κοινωνικών ερευνών καθώς επίσης διαθέτει εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. Έχει δημοσιεύσει αρκετές έρευνες που σχετίζονται με την εκπαιδευτική οργάνωση και διοίκηση καθώς και με εκπαίδευση ενηλίκων.

Ζαρίφης Γεώργιος:  Απόφοιτος Παιδαγωγικής στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Το 2000 του απονεμήθηκε ο τίτλος του διδάκτορα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, με έμφαση στην εφαρμογή μοντέλων κριτικο-στοχαστικής μάθησης και διδασκαλίας σε ενηλίκους, καθώς και η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη στο πλαίσιο του σύγχρονου οργανισμού μάθησης. Έχει συμμετάσχει σε πολλά Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ενώ διατελεί από το 2008 εκλεγμένο μέλος της διοικούσας επιτροπής της ESREA και διαχειριστής του ερευνητικού δικτύου της ESREA για τους εκπαιδευτές ενηλίκων στην Ευρώπη. Έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα τόσο σε ελληνικά όσο και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Μάγος Κωνσταντίνος:  Είναι Διδάκτορας του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών στις Επιστήμες της Αγωγής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης, τη σχολική και κοινωνική ένταξη των μαθητών που ανήκουν σε εθνοπολιτισμικές μειονότητες, την ανάπτυξη διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού υλικού και την αξιοποίηση της αφήγησης ως μέσου προσέγγισης της ετερότητας. Διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τη διεπιστημονική προσέγγιση και διδακτική αξιοποίηση.

Παπαβασιλείου Ιωάννα: Είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου ΠΑΜΑΚ. Έχει Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα τη «Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός», της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών & Επιστημών Συμπεριφοράς του Universitaet Heidelberg στη Γερμανία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη δια βίου συμβουλευτική και τον προσανατολισμό, την επαγγελματική ανάπτυξη, την αγορά εργασίας και απασχολησιμότητα, τις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας, τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας εργαζομένων καθώς και τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική ένταξη Αμεα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά καθώς έχει συνεργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα με το ΑΠΘ και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Μανάβη Χαρίκλεια: Είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής σχολής του ΑΠΘ. Ειδικεύεται στην Συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Μερικές από τις κύριες δραστηριότητες της είναι η Συμβουλευτική και εκπαίδευση ανέργων, η Συμβουλευτική & Εκπαίδευση Επαγγελματιών, Στελεχών και Εργαζομένων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, η Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επιμόρφωση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Λειτουργών ΣΕΠ, η Αξιολόγηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών Στελεχών ΣΥΥ, ο Σχεδιασμός, η Οργάνωση, ο Συντονισμός Προγραμμάτων Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και η Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Παιδαγωγική Θεωρία, σε Διδακτικές Μεθόδους και Τεχνικές.

Αλεξογιάννης Ιωάννης: Είναι μεταπτυχιακός απόφοιτος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών στο αντικείμενο «Εκπαίδευση Ενηλίκων». Έχει διατελέσει Περιφερειακό Στέλεχος Οργανωτικής Υποστήριξης στο κέντρο Δια Βίου Μάθησης για το περιβάλλον και την Αειφορία Μακρινίτσας. Έχει πολυετή εμπειρία ως εκπαιδευτής ενηλίκων. Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αξιολογητών Ελληνομάθειας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης καθώς και στην Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Κοτζαγιώτου Αποστολία: Είναι απόφοιτος του τμήματος φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης  με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια ενηλίκων με παιδαγωγική επάρκεια από τον ΕΟΠΠΕΠ. Συμμετείχε ως συντονίστρια σε δύο ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές συμπράξεις στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος Grundtvig (2006-2013) και είναι ενταγμένη στον κατάλογο αξιολογητών ευρωπαϊκών προγραμμάτων Grundtvig του ΙΚΥ. Έχει πολυετή προϋπηρεσία στη διδασκαλία ενηλίκων κρατουμένων και επιπλέον έλαβε συμμετοχή στο 11ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την εκπαίδευση στη φυλακή “Learning for liberation” (Μαθαίνοντας για την Ελευθερία) στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 200 ώρες (65 ώρες με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης, 30 ώρες παρουσίαση μικροδιδασκαλιων, 105 ώρες μελέτη υλικού – συγγραφή εργασίας – παρουσιάσεις).

Τρόπος Παρακολούθησης: Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning).

Κόστος: 300 € (30% προκαταβολή, 30% στην έναρξη και εξόφληση στη μέση του προγράμματος)
*
Παρέχεται έκπτωση στα δίδακτρα σε περίπτωση ομαδικών εγγραφών
**
Παρέχεται έκπτωση σε περίπτωση παρακολούθησης & του προγράμματος “Ο Θεσμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Οδηγός Σπουδών
Αίτηση Εγγραφής

Προσεχείς εκδηλώσεις

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Αρχές εκπαίδευση ενηλίκων

 • Όροι χρήσης

 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 
X