Πληροφορική εξ αποστάσεως

Πραγματοποίηση εξετάσεων κάθε εβδομάδα !

Παροχές Προγράμματος

 • Μαθήματα μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό υλικό
 • 100% επιτυχία στις εξετάσεις
 • Απεριόριστος αριθμός test στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας
 • Απεριόριστος αριθμός test προσομοίωσης των εξετάσεων
 • Έκδοση κάρτας υποψηφίου
 • Δωρεάν επανεξέταση
 • Έκδοση πιστοποιητικού

Γνώση χειρισμού Η/Υ – Τρόπος απόδειξης μέσω ΑΣΕΠ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

 1. επεξεργασίας κειμένων,
 2. υπολογιστικών φύλλων,
 3. υπηρεσιών διαδικτύου,

αποδεικνύεται ως εξής:

Από φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των  αρ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014)

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 30 πραγματικές ώρες (90 ημέρες)

Παρακολούθηση: Μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκατάρτισης

Ποιο πιστοποιητικό θα πάρω: Standard Office User UCERT

Άμεση έναρξη με την εγγραφή σας!

Εξεταστικές ενότητες:
Επεξεργασία Κειμένου – Word
Υπολογιστικά Φύλλα – Excel
Υπηρεσίες Διαδικτύου- Internet

Κόστος για τις εξετάσεις: 150€

Περιλαμβάνει:

 • Παράβολα εξετάσεων για τις τρεις ενότητες.
 • Καρτέλα υποψηφίου.
 • Έκδοση πιστοποιητικού.
 • Δωρεάν επανεξέταση.

Ειδική τιμή για φοιτητές, ανέργους και ομαδικές εγγραφές.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Πιστοποίησης πληροφορικής εξ αποστάσεως

 • Όροι χρήσης

 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 
X