Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας (Σεμινάρια Security)

seminaria-security

Παρακολουθώντας μαθήματα μέσω υπολογιστή από το σπίτι σας!

Σκοπός του προγράμματος

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης υλοποιεί Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας.

Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου είναι υποχρεωτική για όσους επιθυμούν να εργαστούν ή εργάζονται ήδη ως προσωπικό ασφάλειας (Security) προκειμένου να εκδώσουν ή να ανανεώσουν την άδεια εργασίας τους.

Κάθε εργαζόμενος στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας με βάσει την Κοινή Υπουργική Απόφαση  4892/1/76-Γ και της τροποποίησης του Ν.3707/2008  πρέπει να κατέχει άδεια η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος  δεν κατέχει σχετικό δίπλωμα ή τίτλο σπουδών, βάσει της υπ΄ αριθ. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010 Κ.Υ.Α., η άδεια εργασίας χορηγείται κατόπιν παρακολούθησης εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης και επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις που οργανώνονται από το ΚΕ.ΜΕ.Α.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως αποκλειστικά αρμόδιος για την πιστοποίηση επαγγελματιών της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο, έχει αναθέσει την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας Δια Βιου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το πρόγραμμα, το οποίο προσφέρεται και με δυνατότητα παρακολούθησης μέσω τηλεδιάσκεψης (e-learning), περιλαμβάνει ειδικές σημειώσεις, case studies, μελέτες περιπτώσεων, ανάλυση σεναρίων, προσομοίωση κ.ά.

Οι διδάσκοντες καθηγητές έχουν πολυετή πείρα στον τομέα των Υπηρεσιών Ασφαλείας εφαρμόζοντας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Οφέλη προγράμματος

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι θα:

 • αποκτήσουν γνώσεις βασικών εννοιών του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα.
 • προλαμβάνουν και ελέγχουν εγκληματικές δραστηριότητες, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών.
 • επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά.
 • επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων, καθώς και για τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών.

Μετά το τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης που διενεργούνται από το ΚΕ.ΜΕ.Α. για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις στον τομέα της ασφάλειας

 • ΑΑΠ – Αξιωματικός Ασφαλείας Πλοίου / SSO – Ship Security Officer.
 • ΥΑΕ – Υπεύθυνος Ασφαλείας Εταιρείας / CSO – Company Security Officer.
 • ΥΑΛΕ – Υπεύθυνος Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης / PFSO – Port Facility Security Officer.
 • Ενέργειες για την πρόληψη πράξεων πειρατείας / Actions to be taken to prevent acts of piracy and armed robbery.
 • Εκπαίδευση σε Θέματα Ασφαλείας του Προσωπικού Ασφαλείας ΛιμενικώνΕγκαταστάσεων / Security Awareness Training for Port Facility Personnel with Designated Security Duties.
 • Εκπαίδευση σε Θέματα Ασφαλείας του Προσωπικού Λιμενικών  Εγκαταστάσεων / Security Awareness Training for all Port Facility Personnel.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1

 • Εκπαιδευτική Εισαγωγή
 • Ιδιωτική Ασφάλεια: Θεσμικό Πλαίσιο, Διεθνείς Τάσεις-Ελληνική Πραγματικότητα
 • Πυρασφάλεια & Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων
 • Εισαγωγή στην Ασφάλεια
 • Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • Βασικά Καθήκοντα του Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
 • Προστασία Προσώπων/Χρηματαποστολών
 • Εξοπλισμός, Μέσα & Τρόποι Προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Πυρασφάλεια & Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων
 • Παροχή Πρώτων Βοηθειών
 • Ανταπόκριση σε Περιστατικά
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Ποινική Δικονομία
 • Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Μάθετε περισσότερα συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Έναρξη: 18/09/2023

Διάρκεια: 105 ώρες

Παρακολούθηση: Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

Κόστος σεμιναρίου: Από 2̶8̶0̶€ Προσφορά 230€

Αναλαμβάνουμε την προώθηση των επιτυχόντων σε σημαντικές εταιρείες του χώρου όπως την G4s την Mega group security και την LifeSaver security.

Προσεχείς εκδηλώσεις

Νοέμβριος, 2023

Καμιά Εκδήλωση

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ασφαλείας (SECURITY)

 • Όροι χρήσης

 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 
X