Οδηγός Υγιεινής για αποθήκευση & διανομή τροφίμων σε συνθήκες περιβάλλοντος, ψύξης ή κατάψυξης για Super Market (βάση απαιτήσεις ΕΦΕΤ)

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός είναι η εκπαίδευση του προσωπικού στα µέτρα υγιεινής που πρέπει να εφαρµόζονται κατά την παραλαβή/ εκφόρτωση, αποθήκευση, ετοιµασία παραγγελιών, φόρτωση και µεταφορά/ διανοµή των τροφίµων που διατηρούνται σε συνθήκες περιβάλλοντος ή σε ελεγχόµενες συνθήκες, προκειµένου να διασφαλίζεται η υγιεινή τους και η συµµόρφωση µε τη ισχύουσα νοµοθεσία.

Που απευθύνεται

Στις επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες αποθήκευσης και διανοµής τροφίµων σε συνθήκες περιβάλλοντος, ψύξης ή κατάψυξης, για να χρησιµοποιείται ως βάση για τις ενέργειές τους, µε σκοπό τη συµµόρφωσή τους µε την ΚΥΑ 487/ ΦΕΚ 1219Β’ 4.10.2000 «σχετικά µε την υγιεινή των τροφίµων», η οποία εκδόθηκε σε εναρµόνιση προς τη κοινοτική οδηγία 93/43/ ΕΟΚ του Συµβουλίου.

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 6 ώρες

Παρακολούθηση: Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

Για το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Οδηγός Σπουδών
Αίτηση Εγγραφής

Προσεχείς εκδηλώσεις

Σεπτέμβριος, 2023

Καμιά Εκδήλωση

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το σεμινάριο οδηγός υγιεινής για αποθήκευση & διανομή τροφίμων σε συνθήκες περιβάλλοντος, ψύξης ή κατάψυξης για Super Market (βάση απαιτήσεις ΕΦΕΤ)

  • Όροι χρήσης

  • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 
X