Οδηγός Υγιεινής για κρεοπωλεία Super Market (βάση απαιτήσεις ΕΦΕΤ)

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός είναι η δημιουργία ενός χρήσιμου εγχειριδίου για τα κρεοπωλεία. Στο εγχειρίδιο αυτό περιγράφονται τα μέτρα υγιεινής που πρέπει να εφαρμόζονται από τις εν λόγω επιχειρήσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η υγιεινή των τροφίμων και η συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Αναφέρονται οι γενικές και οι ειδικές απαιτήσεις που αφορούν στην εφαρμογή των Κανόνων Υγιεινής στα κρεοπωλεία.  Περιγράφονται σε ολοκληρωμένη μορφή τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να ακολουθούν τους συγκεκριμένους κανόνες υγιεινής. Επιπροσθέτως ο οδηγός δίνει πληροφορίες για την ορθή πρακτική και τους παράγοντες που επιδρούν περισσότερο στη μικροβιολογική ποιότητα και στην ασφάλεια των τροφίμων.

Που απευθύνεται

  • Στον υπεύθυνο του κρεοπωλείου ή στον υπάλληλο,
    • είτε πρόκειται για ανεξάρτητο κατάστημα
    • είτε πρόκειται για τμήμα υπεραγορών (Super markets)

για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς της ΚΥΑ 487/ ΦΕΚ 4.10.2000 σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων η οποία εκδόθηκε σε εναρμόνιση προς τη κοινοτική οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 8 ώρες

Παρακολούθηση: Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

Για το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Οδηγός Σπουδών
Αίτηση Εγγραφής

Προσεχείς εκδηλώσεις

Σεπτέμβριος, 2023

Καμιά Εκδήλωση

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το σεμινάριο οδηγός υγιεινής για κρεοπωλεία Super Market (βάση απαιτήσεις ΕΦΕΤ)

  • Όροι χρήσης

  • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 
X