Πτυχίο Αγγλικών LRN σε επίπεδο Proficiency (C2)

ptixio-agglikon-lrn-proficiency

Αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ και στην Αγγλία!!

Περιγραφή

Το “Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης”,  έχοντας καταρτίσει -με επιτυχία- κάνω από 500 άτομα για απόκτηση πτυχίου αγγλικών, καινοτομεί και σας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε το υπάρχον πτυχίο σε επίπεδο  Proficiency (C2), με το πτυχίο LRN!!

Το Πτυχίο LRN είναι αναγνωρισμένo τόσο στον ΑΣΕΠ, όσο και σε ευρωπαικό επίπεδο!

Μάθετε επίσης περισσότερα για την πιστοποίηση αγγλικών TIE εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης με κόστος 360 €.

Τρόπος εξέτασης

Οι εξετάσεις για το πτυχίο LRN, πραγματοποιούνται 2 φορές το χρόνο, Ιανουάριο και Ιούνιο και τα τμήματα της εξέτασης είναι τα παρακάτω:

 • LRN Listening
 • LRN Writing
 • LRN Reading and Use
 • LRN Speaking

Συγκεκριμένα:

 • LRN Listening (3 sections): οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις πάνω σε διαλόγους που έχουν ακούσει. Οι απαντήσεις δίνονται με τη μέθοδο της πολλαπλής επιλογής (multiple choice) Τα δύο πρώτα sections του ακουστικού των LRN exams ακούγονται δύο φορές, έτσι οι υποψήφιοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να κατανοήσουν σωστά το υλικό. Το τρίτο section του πτυχίου Αγγλικών LRN, ακούγεται συνολικά 3 φορές, την τρίτη φορά κρατούν σημειώσεις που θα χρησιμοποιήσουν στο writing.Διάρκεια εξέτασης: και 35 λεπτά (LRN C2)
 • LRN Writing: οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν 2 εκθέσεις. Η πρώτη έκθεση είναι ένα informal letter που σχετίζεται με πληροφορίες που έχουν ακούσει στο 3ο section του listening, ενώ στη δεύτερη επιλέγουν ανάμεσα σε ένα informal letter, ένα story και ένα essay. (Δίνονται προτεινόμενες λέξεις). Διάρκεια εξέτασης: 60 λεπτά
 • LRN Reading and Use: είναι ενιαία εξέταση και η βαθμολογία μοιράζεται. Στο Reading υπάρχουν 3 κείμενα, ενώ το Use αποτελείται από 2 sections που περιλαμβάνουν ερωτήσεις multiple choice και συμπλήρωση κενών σε κείμενα. Διάρκεια εξέτασης: 60 λεπτά
 • LRN Speaking: η εξέταση είναι συνομιλία μεταξύ 2 υποψηφίων. Αποτελείται από 3 sections. Στο πρώτο section οι υποψήφιοι απαντούν σε προσωπικές ερωτήσεις ενώ στα δύο επόμενα συζητούν πάνω σε ένα θέμα που έχουν επιλέξει ανάμεσα σε 5 θέματα που έχουν γνωστοποιηθεί από το LRN 2 εβδομάδες νωρίτερα. Διάρκεια εξέτασης: 18 λεπτά (LRN C2)

Διάρκεια εξέτασης3 ώρες

Το pass mark σε όλα τα επίπεδα των LRN exams είναι 50% ενώ η βαθμολογία σε όλα τα parts συμψηφίζεται πλήρως.

Γιατί LRN?

 • Οι εξεταζόμενες δεξιότητες (skills) είναι τέσσερις (4): Listening, Writing, Reading, Speaking
 • Για κάθε εξεταζόμενη δεξιότητα (skill) ΔΕΝ υφίσταται προϋπόθεση κατώτερης βαθμολογίας
 • Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται με συμψηφισμό όλων των εξεταζόμενων δεξιοτήτων (skills)
 • Ως βάση επιτυχίας ορίζεται το 50%
 • Οι εξετάσεις διεξάγονται με ηλεκτρονικό τρόπο (computerised)
 • Αποτελέσματα εκδίδονται σε 10 εργάσιμες ημέρες
 • Ευνοϊκές εξετάσεις και οδηγούν τους μαθητές ευκολότερα στην επιτυχία.
 • Φιλικές, χωρίς παγίδες με στόχο τη μείωση του άγχους του εξεταζόμενου
 • Αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ και στην Αγγλία!

Απευθύνεται σε

Το πρόγραμμα αφορά άτομα που έχουν αποκτήσει κατά το παρελθόν γνώσης Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (lower) & C1 (Advanced).

Παροχές προγράμματος

 • Παρέχεται προσομοιωτής εξετάσεων για τα μέρη Reading/Listening/Writing (δείγματα εκθέσεων)
 • ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ!
 • ΔΩΡΕΑΝ Πλούσιο Υποστηρικτικό Υλικό.

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Μέρες και Ώρες Υλοποίησης Μαθημάτων:

 Tα μαθήματα θα ξεκινήσουν μετά το Πάσχα και θα υλοποιηθούν στις αίθουσες του ΚΕΚ σε Θεσσαλονίκη και Βόλο.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Πιστοποίησης Αγγλικών

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

X