Σε συνεργασία με το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σε συνεργασία με το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (και συγκεκριμένα το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) υλοποιεί για το ακαδημαϊκό έτος 2019 τα παρακάτω επιμορφωτικά προγράμματα:

Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν εξειδικευμένοι και υψηλού επιστημονικού επιπέδου εκπαιδευτές, πολλοί εκ των οποίων είναι διδάκτορες, καθηγητές ΑΕΙ, μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων, οι οποίοι διδάσκουν ή/και έχουν την επιστημονική επιμέλεια των προγραμμάτων.

Παιδαγωγικά

 • Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης-Ξένης Γλώσσας (600 ώρες)
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (600 ώρες)
 • Ειδική Αγωγή (600 ώρες)
 • Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, & Επαγγελματικός Προσανατολισμός (500 ώρες)

Δημόσιας Διοίκησης & ΟΤΑ

 • Εσωτερικός Έλεγχος (120 ώρες)
 • Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή (120 ώρες)
 • Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού σε Δημόσια Διοίκηση & ΟΤΑ (150 ώρες)
 • Διαχείριση Έργου και Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου σε Δημόσιους Φορείς & ΟΤΑ (180 ώρες)
 • Διοίκηση Μέσω Στόχων και Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης σε Δημόσιους Φορείς & ΟΤΑ (120 ώρες)
 • Κυκλική Οικονομία και Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση (180 ώρες)
 • Έξυπνες πόλεις: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Πόλεων (120 ώρες)
 • Ψηφιακό marketing σε Δημόσιο & ΟΤΑ (120 ώρες)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος χορηγείται πιστοποιητικό επιμόρφωσης υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

.

X