Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Κατόχους τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) οποιουδήποτε αντικειμένου που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού & της Συμβουλευτικής
 • Ειδικότερα σε απόφοιτους Ψυχολογίας, Φ.Π.Ψ με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλολογικών Σπουδών, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών, Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτές Ενηλίκων καθώς και εργαζόμενους σε Φροντιστήρια και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και αναζητούν δυνατότητες σταδιοδρομίας στον τομέα Συμβουλευτικής για Εφήβους, Νέους και Ενήλικες.

Γιατί να το παρακολουθήσω:

 • Απόκτηση νέων εξειδικευμένων γνώσεων στον τομέα της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης και Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης από πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και Φορέα ΣυΕΠ από τον ΕΟΠΠΕΠ
 • Δυνατότητα ένταξης στα Υπομητρώα Συμβούλων Σταδιοδρομίας του ΕΟΠΠΕΠ μέσω ειδικών εξετάσεων και απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος.
  Στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου συμβατότητας των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα αναμένεται να συνυπολογιστεί στα απαιτούμενα κριτήρια για ένταξη στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού ως πρόγραμμα επιμόρφωσης που διοργανώνεται από αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κ.Δ.Β.Μ. και ιδιωτικό φορέα εξειδικευμένο στο αντικείμενο της Συ.Ε.Π.
 • Προετοιμασία για την προσομοίωση ατομικής συνεδρίας συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Δυνατότητα εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στον συνεχώς ανερχόμενο τομέα της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας

Μοριοδότηση

 • Μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για ένταξη σε Μητρώο Εκπαιδευτικού Προσωπικου, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων ΣΔΕ (Μητρώο ΣΔΕ) 2022-2023, παράγραφος Δ.2 Πρόσθετα δικαιολογητικά για τους Συμβούλους Σταδιοδρομίας υποεν. 1.2 Επιμόρφωση.
 • Εξασφαλίζω ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).

Οδηγός Προγράμματος

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΤΟΛΙΣΜΟΥ»
Επιμορφωτικό πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 500 ωρών

Θεματικές Ενότητες:

 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΔΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
 • ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ- ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ
 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ & GDPR
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Κ.Ο – ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ- ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Εισηγητής- Επιμέλεια Εκπαιδευτικού Υλικού:

ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
M.S. «Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική», ενταγμένος στο Μητρώο Α1
Συμβούλων Σταδιοδρομίας του ΕΟΠΠΕΠ.
Διδακτικό έργο στο «Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό»
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., καθώς και σε επιμορφωτικά προγράμματα σε ΚΔΒΜ πανεπιστημίων.
Συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και ιδιωτικούς φορείς σε προγράμματα κατάρτισης
ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Δραστηριοποιείται στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων κατέχοντας μεταπτυχιακό δίπλωμα
και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων ενταγμένος στο αντίστοιχο μητρώο του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 500 ώρες

Παρακολούθηση: Το πρόγραμμα υλοποιείται με την μέθοδο της εξ αποστάσεως σύγχρονης & ασύγχρονης παρακολούθησης και περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 300 ωρών (275 ώρες ασύγχρονη και 25 ώρες σύγχρονη κατάρτιση).
 • Πρακτική άσκηση 200 ωρών, σύμφωνα  με την Υπουργική Απόφαση, σε δομές Συ.Ε.Π.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 • Όροι χρήσης

 
X