website

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας,
διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο: «Τεχνικές αναζήτησης, ανάλυσης, επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων στα πλαίσια της νέας οικονομίας» διάρκειας 24 ωρών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Στόχοι προγράμματος

 • Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν την επιστήμη των δεδομένων και την ανάλυσή τους (data science & data analysis) και μέσα από λογισμικό όπως το MS Excel αλλά και την ανοιχτού λογισμικού πανίσχυρη στατιστική γλώσσα R με γραφικό περιβάλλον χρήσης να αρχίζουν κάποιες στατιστικές μελέτες.

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

 1. Τεχνικές αναζήτησης και εξόρυξης δεδομένων του διαδικτύου.
 2. Χρήση πηγών υπέρογκων δεδομένων (big data sources).
 3. Προετοιμασία και κατάλληλη μορφοποίηση των δεδομένων προς χρήση.
 4. Εισαγωγή στην επιστήμη και ανάλυση δεδομένων.
 5. Προχωρημένη χρήση του Excel στη μορφοποίηση και ανάλυση των δεδομένων.
 6. Εισαγωγή στη χρήση της στατιστικής γλώσσας R.
 7. Γραφικό περιβάλλον χρήσης (GUI) της R (R commander, R studio).
 8. Τεχνικές εξαγωγής συμπερασμάτων και προβλέψεων με χρήση στατιστικών μεθόδων
  (συσχέτιση (correlation, παλινδρόμηση (regression) κλπ…).
 9. Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων με γραφικά και μορφές γραφικών.
 10. Διασύνδεση εφαρμογών (επεξ.κειμένου (word)), λογιστικό φύλλο (excel), στατιστική γλώσσα (R), γραφικό πρόγραμμα (gimp).
 11. Πρακτικές ασκήσεις με μελέτη πραγματικών περιπτώσεων (real case studies).

Σε ποιους απευθύνεται

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων: στελέχη εταιριών, ελεύθερους επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς, ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές όλων των κλάδων, ακόμα και των θεωρητικών κατευθύνσεων, ιατρούς, δημοσιογράφους, μεσίτες, ασφαλιστές, κλπ., καθώς και σε οποιονδήποτε επαγγελματικό/ερευνητικό κλάδο απαιτείται η συλλογή δεδομένων.

Αξιολόγηση προγράμματος

 • Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε
  αξιολόγηση με εργασία και ασκήσεις στο τέλος του προγράμματος. Μετά την
  επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό ,
  διαφορετικά λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Τρόπος διεξαγωγής

 • Το Εξ Αποστάσεως πρόγραμμα θα διεξάγεται καθημερινές ημέρες απογεύματα
  μεσω πλατφορμας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 • Το πρόγραμμα θα διεξάγεται και με τη μέθοδο της Σύγχρονης και Ασύγχρονης
  Τηλεκπαίδευσης. Με τον όρο Συγχρονη Τηλεκπαίδευση εννοούμε τη διαδικασία
  διδασκαλίας όπου απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των
  εκπαιδευομένων. Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση εννοούμε τη διαδικασία διδασκαλίας
  όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των
  εκπαιδευομένων.
 • Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία μεταξύ
  εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.
 • Η πλατφόρμα συγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που
  χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα
  διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων το οποίο διαθέτει ιδιαίτερα φιλικό
  περιβάλλον χρήσης, άκρως αυτοεπεξηγηματικό, κάνοντας τη χρήση της
  πλατφόρμας εύκολη και γρήγορα κατανοητή. Η πρόσβαση όλων των χρηστών
  στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης είναι δυνατή κάνοντας χρήση ενός απλού
  φυλλομετρητή (π.χ. internet explorer, Firefox), από οποιοδήποτε σημείο με
  πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές
  γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή τους. Οι
  εκπαιδευόμενοι μέσω της πλατφόρμας έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό
  υλικό των μαθημάτων (κείμενα, παρουσιάσεις, εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό,
  υλικό αυτοαξιολόγησης, εργασίες κλπ.) ενώ υπάρχει η δυνατότητα για την
  απευθείας επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω κατάλληλων εργαλείων
  συνεργατικότητας (χώρος ελεύθερης συζήτησης – forum, ανταλλαγή γραπτών
  μηνυμάτων – chat).

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 24 διδακτικές ώρες

Έναρξη: 10/01/2022

Δίδακτρα: 200€

Δείτε περισσότερες πληροφορίες μέσω του οδηγού σπουδών: εδώ

X