Εκπαίδευση Ενηλίκων ως Επαγγελματική Διέξοδος στον καιρό της οικονομικής κρίσης – Θεσσαλονίκη

Στα πλαίσια των διδακτικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων, αλλά και τις Δια βίου Μάθησης την οποία πρεσβεύει και υπηρετεί το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, διοργανώθηκε Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα την «Εκπαίδευση Ενηλίκων ως Επαγγελματική Διέξοδος στον καιρό της οικονομικής κρίσης»

Η Ημερίδα είχε ως στόχο να προσεγγίσει το θέμα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στο ζήτημα της ανεργίας, τη σύνδεσή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με την απασχόληση, αλλά και τις πολιτικές απασχόλησης στη χώρα μας. Ειδικότερη αναφορά θα γίνει στο επάγγελμα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων σχετικά με την πιστοποίησή, αλλά και στις επαγγελματικές προοπτικές του.

Ομιλητές της Ημερίδας ήταν επίσημοι εκπρόσωποι θεσμικών φορέων του κράτους που ασχολούνται με την καταπολέμηση της ανεργίας, την Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Πιστοποίηση Προσόντων, μέλη της Πανεπιστημιακής  κοινότητας  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων, που μέσα από τη δράση τους αποσκοπούν στην προώθηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, την επανακατάρτιση και την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Η Ημερίδα είχε διάρκεια 4 ώρες και τελέστηκε υπό την Αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στόχος της ημερίδας

Η Ημερίδα είχε ως στόχο να προσεγγίσει το θέμα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στο ζήτημα της ανεργίας, τη σύνδεσή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με την απασχόληση, αλλά και τις πολιτικές απασχόλησης στη χώρα μας. Ειδικότερη αναφορά έγινε στο επάγγελμα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων σχετικά με την πιστοποίησή, αλλά και στις επαγγελματικές προοπτικές του.

Σε ποιους απευθύνεται

Η Επιμορφωτική Ημερίδα αφορά άτομα που ασχολούνται ήδη ή σχεδιάζουν να ασχοληθούν με την κατάρτιση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων σε θεσμοθετημένους ή μη φορείς της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

Η Επιμορφωτική Ημερίδα αφορά επίσης φοιτητές καθηγητικών ή μη σχολών, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, στελέχη και εμπλεκόμενους με τη διδασκαλία ενηλίκων σε προγράμματα δια βίου μάθησης, ψυχολόγους, όσους εργάζονται ήδη ή ενδιαφέρονται να εργαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Ενδιαφέρει τόσο ανέργους όσο και εργαζόμενους σε οποιοδήποτε κλάδο που εξετάζουν νέες δυνατότητες σταδιοδρομίας τους σε θέσεις που αφορούν την κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων. Λίγοι άνεργοι πτυχιούχοι γνωρίζουν για παράδειγμα, ότι μπορούν να γίνουν Εκπαιδευτές Ενηλίκων διδάσκοντας το αντικείμενο των σπουδών τους σε ΚΕΚ, ΙΕΚ, ή αναπτύσσοντας συνεργασίες με εκπαιδευτικούς οργανισμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις ή ιδιώτες, κέντρα ενδοεπιχειρησιακής επιμόρφωσης ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης κ.τ.λ. Ακόμη, εργαζόμενοι με προϋπηρεσία στο αντικείμενο απασχόλησής τους μπορούν επίσης να γίνουν Εκπαιδευτές Ενηλίκων και παράλληλα να ασκούν το επάγγελμά τους. Πως γίνεσαι όμως Εκπαιδευτής Ενηλίκων και τι προοπτικές απασχόλησης υπάρχουν σήμερα, είναι ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν από τους πλέον αρμόδιους του Υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα, βάσει του Π.Δ. 152/2013, η συμμετοχή σε ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια και γενικώς αντίστοιχες εκδηλώσεις που γίνονται από αναγνωρισμένους φορείς, προσμετράται στα κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης των αξιολογουμένων εκπαιδευτικών. Επίσης, η Βεβαίωση Παρακολούθησης της Ημερίδας συνυπολογίζεται στην κατάθεση υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της μοριοδότησης της συνέντευξης για την επιλογή Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

Τι μου παρέχει η ημερίδα

Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:

 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας  (Α.Π. 10718-07)
 • Επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή
 • Φάκελος συνέδρου
 • Σελίδες σημειώσεων
 • Στυλό

Δηλώσεις συμμετοχής

 • Γενική συμμετοχή: 10
 • Επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2310500473 & στο 2313051525 ή μέσω internet συμπληρώνοντας την ακόλουθη αίτηση συμμετοχής για να πραγματοποιήσετε κράτηση θέσης. Στη συνέχεια θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό της συμμετοχής σας.
 • Στη συνέχεια θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό της συμμετοχής σας.

Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη κατάθεση του ποσού της συμμετοχής σας (5€ γενική συμμετοχή) είτε στα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη, Δωδεκανήσου 23 είτε στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας που είναι ο ακόλουθος:

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

Αριθμός λογαριασμού κατάθεσης: 0026.0224.77.0200608520

Μέσω e-banking: IBAN GR4702602240000770200608520

(οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα μέσω e-banking επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα | μέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο την προηγούμενη ημέρα πριν την ημέρα διεξαγωγής της Επιμορφωτικής Ημερίδας)

Δικαιούχος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τη λέξη Ημερίδα και το ονοματεπώνυμό σας.

Παρακαλούμε μετά την κατάθεση του ποσού συμμετοχής σας, αποστείλετέ μας το καταθετήριο που παραλάβατε από την τράπεζα μέσω fax στο 2310500473 ή μέσω email στο kek.thess@gmail.com

Σχετικά με τους Εισηγητές

 • Ζαρίφης Γεώργιος: Επίκουρος Καθηγητής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Α.Π.Θ 
 • Τρανταλλίδη Μάγδα: Διευθύνουσα της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών θεμάτων Υπουργείου Παιδείας –  Προϊστάμενη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσής
 • Παπαευσταθίου Κωνσταντίνος: Εκπρόσωπος του ΕΟΠΠΕΠ
 • Παρασκευάς Λιντζέρης Εκτελεστικός Διευθυντής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
 • Γιαννέλης Δημήτρης: Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας ΟΑΕΔ
 • Αγγελούση Εύη: Σύμβουλος Απασχόλησης ΟΑΕΔ

Την Ημερίδα συντονίζει η Δημοσιογράφος Γκέλη Ειρήνη

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Η Ημερίδα υλοποιήθηκε το Σάββατο 09 Μαΐου 2015 10:00–14:00, στη Θεσσαλονίκη.
X