Εκπαίδευση Ενηλίκων ως Επαγγελματική Διέξοδος στον καιρό της οικονομικής κρίσης – Θεσσαλονίκη – μέσω τηλεκατάρτισης από το σπίτι σας!

Στα πλαίσια των διδακτικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων, αλλά και τις Δια βίου Μάθησης την οποία πρεσβεύει και υπηρετεί το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης, διοργανώθηκε Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα την «Εκπαίδευση Ενηλίκων ως Επαγγελματική Διέξοδος στον καιρό της οικονομικής κρίσης»

Ζαρίφης Γεώργιος

Τρανταλλίδη Μάγδα

Παπαευσταθίου Κωνσταντίνος

Παρασκευάς Λιντζέρης

Αγγελούση Εύη

Γιαννέλης Δημήτρης

Σχετικά με τους Εισηγητές

  • Ζαρίφης Γεώργιος: Επίκουρος Καθηγητής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Α.Π.Θ
  • Κουλαουζίδης Γεώργιος: Καθηγητής – Σύμβουλος Ε.Α.Π.
  • Παπαευσταθίου Κωνσταντίνος: Προϊστάμενος Τμήματος Εκπαιδευτικού Πλαισίου  ΕΟΠΠΕΠ
  • Μπασακάκη Ελένη: Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας ΟΑΕΔ Βόλου
  • Βλαχόπουλος Δημήτριος: Επίκουρος καθηγητής, Διευθυντής Μονάδος Εξ Αποστάσεως: Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Την Ημερίδα συντονίζει ο Δημοσιογράφος Δημήτριος Μαρέδης  

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Η Ημερίδα υλοποιήθηκε το Σάββατο 09 Μαΐου 2015, στην Θεσσαλονίκη.
X