Ημερίδα Μαθησιακές δυσκολίες

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης και η Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν και εντάσσονται στη Δια Βίου Μάθηση, διοργάνωσε στις 5 Φεβρουαρίου 2011 στην Κεντρική Ελλάδα, μια από τις πιο σημαντικές ημερίδες της φετινής χρονιάς στις Μαθησιακές Δυσκολίες.

Ο τόπος διοργάνωσης (Classical Imperial Hotel ΛΑΡΙΣΑ) επιλέχθηκε ακριβώς, για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση για πληροφόρηση και ενημέρωση που υπάρχει στο συγκεκριμένο θέμα σε πανελλήνιο επίπεδο και αφορά διορισμένους – αδιόριστους εκπαιδευτικούς της γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, ειδικούς επιστήμονες (ψυχολόγους, λογοπεδικούς κλπ), φοιτητές και σε γονείς.

Στους συμμετέχοντες, δόθηκε Βεβαίωση Παρακολούθησης και Επιστημονικό Υλικό.

Μαθησιακές δυσκολίες
X