Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης», σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ζητήματα Διδασκαλίας και Διεύθυνσης Παιδικών & Νεανικών φωνητικών και οργανικών συνόλων σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στην Κοινότητα», διάρκειας 400 ωρών και διάρκεια μέχρι 30/01/2022 του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στόχοι προγράμματος

Το πρόγραμμα προσεγγίζει στις διδακτικές του ενότητες την ιστορική διάσταση της διεύθυνσης μουσικών συνόλων είτε αυτά είναι ορχηστρικού χαρακτήρα είτε φωνητικά συγκροτήματα, διατρέχοντας την ιστορία της μουσικής αναφορικά με τη τέχνη της διεύθυνσης, σε συνδυασμό με την εναλλαγή των εποχών και των μουσικών ρευμάτων.

Έχει σχεδιασθεί ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της διδακτικής της φωνητικής αγωγής σε χορωδιακά σχήματα παιδιών – νέων στο σχολικό περιβάλλον ή την κοινότητα, εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες της παιδικής και της εφηβικής φωνής και παρουσιάζοντας στρατηγικές διδασκαλίας που μπορούν να βρουν αποτελεσματική εφαρμογή σε παιδιά και νέους χωρίς ειδικές φωνητικές γνώσεις. Επιπλέον, διδάσκει τις θεμελιώδεις αρχές της κινησιολογίας του μαέστρου καθώς και τις βασικές αρχές της στυλιστικής ερμηνείας της χορωδιακής μουσικής ανάλογα με την εποχή, το ύφος και την υφή του έργου. Απευθύνεται σε διευθυντές σχολικών και εξωσχολικών παιδικών και νεανικών χορωδιών ώστε να οργανώσουν αποτελεσματικά την καλλιτεχνική τους δράση μέσα από την επιλογή κατάλληλου χορωδιακού ρεπερτορίου και την εφαρμογή φωνητικών ασκήσεων που καλλιεργούν τις παιδικές και εφηβικές φωνές.

Σε ειδικές ενότητες, έχει σχεδιαστεί για πρώτη φορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η προσέγγιση του μουσικοπαιδαγωγικού έργου του Zoltán Kodály, εστιάζοντας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος και της παιδαγωγικής φιλοσοφίας που το διέπει για τη διεύθυνση φωνητικών συνόλων. Γίνεται εκτενής αναφορά για το Ουγγρικό Χορωδιακό Κίνημα, τη θέση του δημοτικού τραγουδιού σε αυτήν και τη λειτουργία του ως μέσο ανάπτυξης της εθνικής ταυτότητας. Προσφέρονται επιλεγμένα παραδείγματα χορωδιακής εργογραφίας του Zoltán Kodály, τα οποία θα αναλυθούν μουσικολογικά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση των επιμέρους δομών και την σωστή διαχείριση των παιδαγωγικών εργαλείων. Ειδικότερα η περίπτωση του σχετικού σόλφα θα προσεγγιστεί πολύ αναλυτικά, καθώς αποτελεί ένα χαρακτηριστικό εργαλείο της Μεθόδου, το οποίο μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά χρήσιμο στη φωνητική διδασκαλία. Στην διάρκεια των συνεδριών θα αναλυθούν επιλεγμένα παραδείγματα από το φωνητικό παιδαγωγικό υλικό του Zoltán Kodály, ενδεχομένως και άλλων Ούγγρων παιδαγωγών και θα συζητηθούν ως προς τη χρησιμότητά τους στην διαδικασία της χορωδιακής διδασκαλίας. Τέλος, θα αναλυθούν κομμάτια του Ελληνικού Χορωδιακού ρεπερτορίου, με έμφαση στο ρεπερτόριο που είναι βασισμένο στην Ελληνική Παράδοση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σε συγκεκριμένη διδακτική ενότητα οδηγίες για την Διεύθυνση Ορχήστρας, μέσα από θεωρητικές – παιδαγωγικές προσεγγίσεις που θα τύχουν πρακτικής εφαρμογής σε τελικό καλλιτεχνικό project.
Το πρόγραμμα προσφέρει, τέλος, μία ειδικά σχεδιασμένη διδακτική ενότητα για Οργανικά σύνολα για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, η οποία συνοδεύεται από ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό. Οι προτάσεις επικεντρώνονται σε στρατηγικές που σχετίζονται με την ανάπτυξη αποτελεσματικής τεχνικής για την ασφαλή διαχείριση και διεύθυνση έργων ειδικά γραμμένων για παιδιά μικρών ηλικιών με όργανα Orff.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να αποκτήσουν:

 • ικανότητα οργάνωσης, διδασκαλίας και παιδαγωγικής της χορωδίας με παιδιά και νέους.
 • ικανότητα μουσικής διεύθυνσης (κινησιολογίας) φωνητικών συνόλων.
 • εξοικείωση με μια ευρεία γκάμα χορωδιακού ρεπερτορίου για όμοιες και μικτές φωνές.
 • ικανότητα μουσικής προετοιμασίας ενός φωνητικού συνόλου και η πραγματοποίηση μιας συναυλίας χορωδιακής μουσικής.
 • διευθύνουν όλους τους ρυθμούς, να δείχνουν την άρθρωση και τις δυναμικές και να έχουν ανεξαρτησία χεριών,
 • καταρτίζουν, να προετοιμάζουν και να διδάσκουν ένα κατάλληλο για τη δική τους ορχήστρα ρεπερτόριο,
 • επιλέγουν και να οργανώνουν το υλικό της ορχήστρας,
 • πραγματοποιούν μια αποτελεσματική πρόβα,
 • διαχειρίζονται τις ανθρώπινες επαφές με τους μουσικούς και όλους τους ανθρώπους της παραγωγής.
 • γνωρίζουν το θεμελιώδες έργο του Zoltán Kodály,
 • τις βασικές παιδαγωγικές αρχές του Μουσικοπαιδαγωγικού Συστήματος Kodály
 • αναγνωρίζουν τα στοιχεία τις Ουγγρικής μουσικής παράδοσης στο χορωδιακό έργο του συνθέτη.
 • άνεση στις πρακτικές τους για την αξιοποίηση οργάνων Orff σε χώρους δημιουργικής απασχόλησης
 • υλικό ενορχηστρωμένο για συγκεκριμένο ηλικιακό επίπεδο.

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

 1. Ιστορική προσέγγιση πάνω στη διεύθυνση συνόλων
 2. Εισαγωγή στη διεύθυνση σχολικών και παιδικών – νεανικών φωνητικών συνόλων
 3. Παιδαγωγική της χορωδιακής πράξης στη σχολική κοινότητα και στην κοινοτική παιδική – νεανική χορωδία
 4. Η μουσική παράσταση (συναυλία) χορωδιακής μουσικής – παιδαγωγικές προσεγγίσεις
 5. Από τη θεωρία στην πράξη – project
 6. Εισαγωγή στη διεύθυνση σχολικών, παιδικών και νεανικών ορχηστρικών συνόλων
 7. Σύντομη επισκόπηση του συστήματος kodály
 8. Σχεδιασμός πρόβας με βάση τις αρχές του συστήματος kodály
 9. Ρεπερτόριο με βάση τις αρχές του συστήματος kodály
 10. Οργανικά σύνολα και εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά προσχολικής και προσχολικής ηλικίας

Το Πιστοποιητικό

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Σεμινάρια Πανεπιστημίου Αιγαίου (Εργαλεία Lego στην εκπαίδευση)

 • Όροι χρήσης

 • Συμφωνώ, στην παραχώρηση των παραπάνω προσωπικών μου στοιχείων, στην διαχείριση τους και στην διατήρησή τους σε βάση δεδομένων του δικτύου σας, με προσωπικά στοιχεία υποψηφίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016, για τους κάτωθι σκοπούς:
 • Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
 

Επιβεβαίωση

 

Για πληροφορίες – εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας:

Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, kek.thess[at]gmail.com
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, kekvolos[at]gmail.com
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, kek.karpenisi[at]gmail.com

Μεθοδολογία

Διάρκεια: 400 διδακτικές ώρες

Έναρξη: 17/05/2021

Δίδακτρα: 550€

Τα χρήματα καταβάλλονται σε δόσεις.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με ασύγχρονη παρακολούθηση. Το υλικό εκπαίδευσης θα αναρτάται σε ψηφιακή μορφή σε ιστότοπο (π.χ. eclass). Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο υλικό όλη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος.

Πρότυπο Πιστοποιητικού

panepistimio-aigaiou
X